#

Digitalni marketing | Marketing kampanje

Budi prepoznat.

logo Google Search Console, njega koristimo za digitlani marketing
logo Google Alerts
Logo Google Keyword planner
Logo Google Ads
Logo Google Data Studio
Logo Google Analtics
Logo Moz PRO
Logo Buffer
Logo Hotjar
Logo Keyword Tool
Logo mailchimp
Logo Screaming frog
Bilbord, marketing kampanja za ONNO Gate, dezinfekciona vrata
Bilbord na ulici, marketing kampanja za Andromeda kompaniju

Obavljamo sve aktivnosti koje su usmerene na promociju Vaših proizvoda i usluga: istraživanje tržišta i analize potreba kupaca, razvoj marketinške strategije, kreiranje marketinških kampanja i provođenje promotivnih aktivnosti.

Bavimo se digitanim marketingom i oglašavanjem. Digitalni marketing se odnosi na promociju proizvoda ili usluga putem digitalnih kanala, poput društvenih mreža, veb stranica i e-maila. Oglašavanje podrazumeva plaćene marketinške poruke koje se prikazuju na platformama poput televizije, radija, časopisa i interneta.

Povećavamo svest o Vašim proizvodima i uslugama, privlačimo kupce, povećavamo prodaju i poboljšavamo doživljaje Vaših kupaca.

Uz moto "Budi prepoznat", Vaše proizvode i usluge činimo uočljivijim. Pristupamo jedinstveno i inovativno, garantujemo uslugu prilagođenu Vašim potrebama i ciljevima.

Kontaktirajte nas.