#

PUJO ARCHITECTS & DESIGNERS / 3D Vizuelizacija Enterijera

3D modelovanje

3D renderovanje

Arhitektonska postprodukcija

© 2023 3D Vizuelizacija Enterijera – MR DIZAJN STUDIO

3D vizualizacija je proces kreiranja digitalnih grafičkih prikaza građevinskih objekata i scena (enterijera i eksterijera) koji omogućava da se još uvek nepostojeća nekretnina vidi gotovo realno.

Nazad
#
#
#

Pet koraka do ultrarealistične 3D vizualizacije:

Prvi korak je kreiranje preciznih 3D modela, do najsitnnijh detalja, kako bi sve izgledalo realnije.

#

Drugi korak je kreiranje materijala za 3D modele, uključujući tekstove i boje, u skladu sa svetskim standardima.

#

Treći korak je kreiranje osvetljenja, koje pomaže da se stvori realistična atmosfera.

#
#

Četvrti korak je podešavanje kamere kako bi klijentu pokazali najbolji ugao enterijera i eksterijera.

# #

Peti korak je renderovanje koje objedinjuje sve prethodne korake i pravi ultrarealističnu sliku stana, zgrade, okoline…

#
#

Sve je u detaljima – važan aspekt 3D vizualizacije je pažnja posvećena najsitnijim detaljima, koji dodatno povećavaju stepen realističnosti.

#
#

Arhitektonska postprodukcija – podrazumeva dodavanje atmosferskih efekata i još finije podešavanje osvetljenja koje prezentaciju čini hiperrealističnom.

#
#

3D vizualizacija je proces koji još u fazi pre izgradnje objekta ili scene omogućava bolje razumevanje izgleda prostora koji je predmet vizualizacije.

#
#
#