#

Katalog koji spašava živote - Akomed

Grafički dizajn

3D modelovanje

3D renderovanje

© 2018 - MR Dizajn studio

Na zahtev kompanije ’’Akomed’’ da dizajniramo katalog hirurških igala i konaca iz njihove ponude, kreirali smo informativan, vizuelno privlačan i jednostavan za korišćenje materijal, namenjen medicinskom osoblju i zdravstvenim institucujama.

#
#

Da bismo to postigli, napravili smo 3D realistične fotografije igala i konaca kako bi smo katalogu dali moderan i sofisticiran izgled. Dobrim rasporedom teksta i slika olakšali smo čitaocima da pronađu inforamacije.

#
#
#

Zbog lakoće pristupa svim relevantnim podacima, u kombinaciji sa trodimenzionalnim, fotorealističnim prikazima proizvoda, ubeđeni smo da je naš katalog vredan izvor informacija za sve medicinske radnike i zdravstvene institucije koje ih koriste.