mr-design graficki dizajn katalog Srboauto

KATALOG

“SRBOAUTO”

Tehnika izrade projekta /

GRAFIČKI DIZAJN, TIPOGRAFIJA,

OBRADA FOTOGRAFIJA,

3D MODELOVANJE,

2018 GRAFIČKI DIZAJN

Nazad
MR-design graficki dizajn katalog sertifikati
MR-design katalog prva strana
MR-design katalog Srbija poslednja strana

Katalog, izrađen prema savremenim trendovima i u kvalitetu saglasnom svetskim standardima, privlači pažnju, usmerava je na svoj sadržaj i reklamiranu kompaniju, proizvod ili uslugu čini interesantnijom i prijemčivijom.

MR-design graficki dizajn korice katalog Srboauto

Katalog, kao sredstvo u funkciji promocije ponude, pored pažljivo izabranih informacija koje nudi, mora biti vizualno atraktivan, čitak i kvalitetno izrađen. Osim dizajna, MR Design studio dužnu pažnju posvećuje materijalizaciji kataloga – pripremi za štampu, specijalnim doradama i pažljivom odabiru papira.

MR-design graficki dizajn prednja zadnja strana katalog
facebook mr-design instagram mr-design youtube mr-design pinterst mr-design

2019 MR-DESIGN studio. All rights reserved